تبلیغات
پایگاه خبری چهارمین شورای اسلامی شهر اهواز - فهرست اسامی تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر اهواز
 
اخبار کوتاه
به قول آقای احمدی نژاد آب رو بریز اونجا که می سوزه...!

این وبگاه توسط تیم مدیریت می باشد و فردی نیست!

مدیریت این وب سایت به هیچ فرد،قوم و گروهی گرایش ندارد,برای اثبات این ادعا به مطالب قدیمی منتشر شده مراجعه کنید!

با آرزوی موفقیت برای اعضای چهارمین شورای اسلامی شهر اهواز


برای گفتگو با مدیریت می توانید آی دی یاهو ahwaz_shora4 را اد کنید.
  :: مدیر وب سایت : میلاد
اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر اهواز
موضوعات
آخرین اخبار و مطالب
نظر سنجی


آرشیو مطالب
آمار بازدید
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید کل :
» تعداد مطالب :
» آخرین بروز رسانی :برچسب ها
   

از این پس به اخبار و رویدادهای چهارمین شورای شهر اهواز می پردازیم

فهرست اسامی تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر اهواز
جمعه 17 خرداد 1392 ساعت 10:22 ق.ظ | | نوشته ‌شده به دست میلاد | ( نظرات )
بنا بر اعلام فرمانداری اهواز ، اسامی کاندیداهای احراز صلاحیت شده انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز به شرح زیر است:

لیست در ادامه مطلب
بنا بر اعلام فرمانداری اهواز ، اسامی کاندیداهای احراز صلاحیت شده انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز به شرح زیر است:


 1. آﻗﺎی  دارﯾﻮش  آﺷﻨﺎﮔﺮ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﯾﺎر
 2.  آﻗﺎی  اﯾﻤﺎن  آﻗﺎﻣﻼﭘﻮر ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻣﺎم ﻗﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻘﺪﻋﻠﯽ
 3.  ﺧﺎﻧﻢ  ﻣﺮﯾﻢ  اﺑﺮﯾﺸﻢ ﮐﺎر  ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﻨﺒﺮﻋﻠﯽ
 4.  آﻗﺎی  ﻋﺒﺎس  اﺣﻤﺪی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ
 5.   آﻗﺎی  اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ  اﺣﻤﺪی ﻓﺮ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺑﺮ
 6.  آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪ  اﺣﻤﺪی ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ
 7.  آﻗﺎی  ﻓﺮﺷﺎد  اﺧﺘﺮﺷﻤﺲ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺒﺰوار
 8.  آﻗﺎی  ﯾﺪاﻟﻪ  اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺴﺐ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ
 9.  آﻗﺎی  ﺑﯿﮋن  ارزاﻧﯽ ﺑﯿﺮﮔﺎﻧﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
 10.  ﺧﺎﻧﻢ  ﭘﺮوﯾﻦ  ارزاﻧﯽ ﺑﯿﺮﮔﺎﻧﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮن  
 11.  آﻗﺎی  رﺿﺎ  اروﯾﺶ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻬﺮاب  
 12.  آﻗﺎی  ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻪ  اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﻧﮋاد  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ  
 13.  آﻗﺎی  ﺣﺴﯿﻦ  اﺳﻼﻣﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ  
 14.  آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪ  اﻋﻼﻧﮋاد  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ  
 15.  آﻗﺎی  ﯾﻮﻧﺲ  اﻓﺸﺎری راﻫﺪار  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ  
 16.  آﻗﺎی  ادرﯾﺲ  اﻓﺸﯿﻦ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
 17.  آﻗﺎی  ﺳﺮوش  اﮐﺒﺮﺑﺮوﺟﺮدی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ  
 18.  ﺧﺎﻧﻢ  اﺑﺘﺴﺎم  اﻟﺒﺎﺟﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ  
 19. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی  اﻟﺒﻮﺷﻮﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﯿﺪﮐﺎﻇﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ  
 20.  ﺧﺎﻧﻢ  ﺣﻨﺎن  ال ﺑﻮﺷﻬﺒﺎزی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻤﺪان  
 21.  آﻗﺎی  ﻣﻬﺮاب  اﻟﺒﻮﮐﺮد ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮان ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼم  
 22. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ  اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ  
 23.  آﻗﺎی  ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ  اﻣﺠﺪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ  
 24.  آﻗﺎی  ﻫﻮﺷﻨﮓ  اﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ دﻫﮑﺮدی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻣﺮاد  
 25.  آﻗﺎی  اﻓﺸﯿﻦ  اﻣﯿﺮی  ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀﺎن  
 26.  آﻗﺎی  ﺳﻌﯿﺪ  اﻣﯿﺮی ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﻤﺪ  
 27.  آﻗﺎی  ﻧﺎﺻﺮ  اﻣﯿﻨﯽ ﻧﮋاد  ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﻮدرز  
 28.  آﻗﺎی  وﺣﯿﺪ  اﻧﺼﺎری  ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ  
 29. آﻗﺎی  ﻣﻨﺼﻮر  اورﮐﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮراﷲ  
 30.  آﻗﺎی  ﺣﺴﻦ  اوﯾﺴﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺑﻬﻨﺎم ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻮﺷﻨﮓ  
 31.  آﻗﺎی  ﻓﺮﯾﺪون  اﯾﻞ اﺳﮑﻨﺪری  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ  
 32.  آﻗﺎی  ﭘﺮوﯾﺰ  ﺑﺎﺑﺎدی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻪ  
 33.  آﻗﺎی  زﻣﺎن  ﺑﺎﺑﺎدی ﺷﻮراب  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻬﺪی
 34.  آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  ﺑﺎﺟﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﮐﻌﺒﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺠﯿﺪ  
 35.  آﻗﺎی  ﺣﻤﯿﺪ  ﺑﺎران ﮔﺮ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻃﺎﻫﺮ  
 36.  آﻗﺎی  ﺑﻬﺮوز  ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﺮه ﺑﯽ ﭼﺎﺳﺖ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻌﻔﺮﻗﻠﯽ  
 37.  آﻗﺎی  اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ  ﺑﺎﺻﺮی ارﻏﻮاﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺎج ﺑﺎﺻﺮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺴﮑﺮ  
 38.  آﻗﺎی  اﻣﺎن اﻟﻪ  ﺑﺎﻗﺮﯾﺎن  ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮراﻟﻪ  
 39. آﻗﺎی  ﭘﮋﻣﺎن  ﺑﺎﻟﯽ ﭘﻮر ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﭘﮋﻣﺎن ﺑﺎﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ  
 40.  آﻗﺎی  اﺣﻤﺪ  ﺑﺎورﺳﺎد  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﺟﺎن
 41.  آﻗﺎی  ﺣﺴﻦ  ﺑﺎوی  ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺤﺎق  
 42.  آﻗﺎی  ﺳﯿﺎﻣﮏ  ﺑﺨﺘﯿﺎری  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ  
 43.  آﻗﺎی  ﺣﺒﯿﺐ  ﺑﺪوی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ  
 44.  آﻗﺎی  اﺣﻤﺪ  ﺑﺮاﺗﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺮاﻓﺮاز
 45.  آﻗﺎی  ﻗﺪﯾﺮ  ﺑﺮاﺗﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ  
 46.  آﻗﺎی  ﺟﺎﺳﻢ  ﺑﺮواﯾﻪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ  
 47.  آﻗﺎی  ﺟﺎﺳﻢ  ﺑﻄﺮاﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺎده  
 48.  آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی  ﺑﻼدی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ  
 49.  آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪ  ﺑﻠﻮﺗﯽ وﻧﺪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ  
 50.  آﻗﺎی  ﺣﺴﻦ  ﺑﻠﯿﺶ ﻣﯿﺎﺣﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﯿﺎﺣﯽ ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀﺎن  
 51.  آﻗﺎی  ﺟﺎﺑﺮ  ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ  
 52.  آﻗﺎی  اﻣﯿﻦ  ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪی  ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوﯾﺰ  
 53.  آﻗﺎی  ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ  ﺑﻬﺎدری ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺑﻬﺎدر ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮ  
 54.  آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ  ﺑﻬﺸﺘﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ  
 55.  آﻗﺎی  ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯽ  ﺑﻬﻤﻨﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ زﮐﯽ  
 56.  آﻗﺎی  ﻧﺎﺟﯽ  ﺑﯿﺖ ﺳﯿﺎح  ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺮﯾﺠﻪ  
 57.  ﺧﺎﻧﻢ  ﻣﻬﯿﻦ  ﭘﺮﭼﻤﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﻣﺪار  
 58.  آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ  ﭘﺮوﯾﻦ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺒﺰﻋﻠﯽ  
 59. ﺧﺎﻧﻢ  ﻣﺮﯾﻢ  ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ  
 60.  ﺧﺎﻧﻢ  ﻫﺪا  ﺗﺎﺑﻊ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ  
 61.  آﻗﺎی  اﻣﯿﻦ  ﺗﺎج داﻧﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﯿﺪر ﻋﻠﯽ  
 62.  آﻗﺎی  ﺟﻤﺸﯿﺪ  ﺗﺎﻻﻧﮏ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﺎﻟﻨﮓﺷﻬﻨﯽﭼﻬﺎرﻟﻨﮓ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺪاﻟﻪ  
 63.  آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ  ﺗﺮاﺑﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ  
 64.  آﻗﺎی  رﺣﯿﻢ  ﺗﻤﯿﻤﯽ ﺣﻠﻔﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺎج رﺣﯿﻢ ﺗﻤﯿﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎس  
 65.  آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ  ﺗﯿﺰﻧﻮﺑﯿﮏ  ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ  
 66.  آﻗﺎی  ﻋﺒﺪاﻟﺰﻫﺮا  ﺗﯿﻤﺎس  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻄﯿﺮ
 67.  آﻗﺎی  ﻋﺒﺎس  ﺟﺎﺑﺮی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻧﻮاﺻﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻬﯿﺮ
 68.  آﻗﺎی  رﺣﯿﻢ  ﺟﺎﻓﺮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ  
 69. آﻗﺎی  اﻣﯿﻦ  ﺟﻼﻟﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ  
 70.  ﺧﺎﻧﻢ  ﺳﯿﻤﯿﻦ دﺧﺖ  ﺟﻼﻟﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯿﺮﮐﺮﯾﻢ  
 71.  ﺧﺎﻧﻢ  اﮐﺮم  ﺟﻠﯿﻠﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎﺟﺖ ﻣﺮاد  
 72.  ﺧﺎﻧﻢ  ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ  ﭼﺮاغ ﭘﻮر  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ  
 73.  ﺧﺎﻧﻢ  ﺻﺒﺎ  ﭼﺮاﻏﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻮﺷﻨﮓ  
 74.  آﻗﺎی  ﺟﻮاد  ﭼﻠﺪاوی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻠﯿﻞ  
 75.  آﻗﺎی  ﺣﺴﯿﻦ  ﭼﻠﺪاوی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ  
 76.  آﻗﺎی  رﺣﯿﻢ  ﭼﻠﺪاوی  ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﺎﺳﺐ
 77.  آﻗﺎی  رﻣﻀﺎن  ﺣﺎﺗﻤﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺠﻒ ﻗﻠﯽ  
 78.  آﻗﺎی  ﻓﺘﺢ اﻟﻪ  ﺣﺎﺟﺘﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ  
 79. آﻗﺎی  ﻧﯿﻤﺎ  ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎس  
 80.  آﻗﺎی  ﻋﺒﺎس  ﺣﺎﺟﯽ زاده  ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺪاﻟﻪ  
 81.  آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪ  ﺣﺎﺟﯽ زاده  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻬﺮﻋﻠﯽ  
 82.  آﻗﺎی  ﻣﻬﺮﻋﻠﯽ  ﺣﺎﺟﯽ زاده  ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮﮔﻌﻠﯽ  
 83.  آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ ﻣﺮاد  ﺣﺎﻓﻈﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﻫﻤﺮاد
 84.  آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪ  ﺣﺎﻣﺪی ﻓﺮ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﯿﻦ اﻟﻪ  
 85.  آﻗﺎی  ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ  ﺣﺒﯿﺐ زاده  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ  
 86.   ﺧﺎﻧﻢ  ﻧﺠﻤﻪ  ﺣﺒﯿﺒﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ دروﯾﺶ  
 87.  آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ  ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺑﻬﺮوز ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ  ﺑﻬﻤﺌﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ رﺿﺎ  
 88.  آﻗﺎی  ﻋﺒﺪاﻻﻣﯿﺮ  ﺣﺮداﻧﯽ زاده  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻤﺪ  
 89. آﻗﺎی  ﻗﺎﺳﻢ  ﺣﺮﯾﺰاوی  ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﻮﺳﻒ  
 90. آﻗﺎی  ﺣﺴﯿﻦ  ﺣﺰﺑﺎوی  ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺎﻇﻢ  
 91. آﻗﺎی  ﺑﯿﮋن  ﺣﺴﻦ زاده  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪﻋﻠﯽ  
 92. آﻗﺎی  اﺑﺮاﻫﯿﻢ  ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر  ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا رﺣﻢ  
 93. ﺧﺎﻧﻢ  زﯾﻨﺐ  ﺣﺴﯿﻨﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاداد  
 94. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس  ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی  
 95. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ  ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی  
 96. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﻧﺎﺻﺮ  ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮔﻬﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﻘﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ
 97. آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ  ﺣﻤﺎدی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻤﯿﺪ  
 98. آﻗﺎی  ﻧﺒﯿﻞ  ﺣﻤﺎدی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺰﻫﺮا
 99. ﺧﺎﻧﻢ  ﺗﻮران  ﺣﻤﯿﺪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺒﺮ  
 100. آﻗﺎی  ﻣﺴﻌﻮد  ﺣﻤﯿﺪی ﻧﮋاداﺷﮑﻔﺘﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﻤﯿﺪی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪ  
 101. آﻗﺎی  ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل  ﺣﯿﺎت ﻣﻘﺪم  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺠﯿﺪ  
 102. آﻗﺎی  ﺣﺴﯿﻦ  ﺣﯿﺪری ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﯿﺪری ﮐﺮد زﻧﮕﻨﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوﯾﺰ  
 103. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪ  ﺧﺎﻟﺪی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺧﺎﻟﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻃﻌﯿﻤﻪ  
 104. آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ  ﺧﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻧﯽﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ  
 105. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪ  ﺧﺮم  ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ  
 106. آﻗﺎی  ﻋﺒﺪاﷲ  ﺧﺴﺮوﻧﯿﺎ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺎﺳﻢ  
 107. ﺧﺎﻧﻢ  ﺷﯿﺮﯾﻦ  ﺧﺴﺮوی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻬﺮاب
 108. آﻗﺎی  ﺟﺎﻧﻌﻠﯽ  ﺧﻮرﺷﯿﺪی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﻧﻌﻠﯽ
 109. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪ  دزﻓﻮﻟﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻬﻤﻦ  
 110. آﻗﺎی  ﻣﺮﺗﻀﯽ  دﺷﺖ ﺑﺰرگ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ  
 111. آﻗﺎی  ﻏﻼم ﺣﺴﯿﻦ  دﺷﺖ ﺑﺰرﮔﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ اﮐﺒﺮ  
 112. آﻗﺎی  ﻣﺴﻌﻮد  دﺷﺖ ﺑﺰرﮔﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻃﺎﻟﺐ  
 113. آﻗﺎی  اﺣﻤﺪ  دﻏﺎﻏﻠﻪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ  
 114. آﻗﺎی  ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎﻟﯽ  دﻏﺎﻏﻠﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ  
 115. آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ  دﻏﺎﻏﻠﻪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺮﯾﺐ  
 116. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ  دل آرام  ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﯿﺮﻋﻠﯽ  
 117. آﻗﺎی  ﺣﺒﯿﺐ  دﻟﻔﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎور  
 118. آﻗﺎی  ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ  دﻫﻘﺎن ﭘﻮر ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ رﺿﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ  
 119. آﻗﺎی  ﯾﺤﯿﯽ  دﯾﻠﻤﯿﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ دﯾﻠﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ آﺳﯽ  
 120. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ  ذﻫﺒﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ  
 121. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ  راﻫﺪاری زاده ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ رﺿﺎ راﻫﺪاری ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀﺎن  
 122. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ  رزاز  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺠﯿﺪ  
 123. آﻗﺎی  ﺷﻬﺎب  رزﻣﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﯿﺒﺮ  
 124. آﻗﺎی  رﺿﺎ  رﺿﺎﺋﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ  
 125. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد  رﺿﻮی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﯽ  
 126. آﻗﺎی  ﻗﯿﺲ  رﻓﯿﻌﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ
 127. آﻗﺎی  ﻣﺼﻄﻔﯽ  رﻣﻀﺎن اﺣﻤﺪی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮد  
 128. آﻗﺎی  اردﺷﯿﺮ  روﻏﻨﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ  
 129. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪ  رﯾﺎﺿﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ  
 130. آﻗﺎی  اﻓﺸﯿﻦ  زﺑﯿﺪی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪ  
 131. آﻗﺎی  ﻣﺠﺎﻫﺪ  زﺑﯿﺪی  ﻓﺮزﻧﺪ زاﻫﺪ  
 132. آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ  زرﮔﺎن  ﻓﺮزﻧﺪ ﺛﺠﯿﻞ  
 133. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ  زﮐﻮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ  
 134. آﻗﺎی  اﺑﺮاﻫﯿﻢ  زﻟﻘﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﻔﺮ  
 135. ﺧﺎﻧﻢ  آذر  زﻣﺎن ﭘﻮر  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ  
 136. آﻗﺎی  اﺳﮑﻨﺪر  زﻧﮕﻨﻪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ
 137. آﻗﺎی  ﻓﺮﻫﺎد  زﻧﮕﻨﻪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮر  
 138. آﻗﺎی  ﮐﻮرش  زﻧﮕﻨﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎدﻋﻠﯽ  
 139. آﻗﺎی  ﮐﯿﺎﻣﺮث  زﻧﮕﻨﻪ ﺑﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺑﻨﺪاﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎﺟﯽ  
 140. آﻗﺎی  ﺣﺴﯿﻦ  زﯾﺪوﻧﺪی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ زﯾﺪوﻧﺪ_زﯾﺪوﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ  
 141. ﺧﺎﻧﻢ  اﻣﯿﺮه  ﺳﺎﮐﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎس  
 142. ﺧﺎﻧﻢ  ﺳﻬﺎم  ﺳﺎﮐﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﻮﺳﻒ  
 143. آﻗﺎی  رﺿﺎ  ﺳﺎﻻری ﻓﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎن رﺿﺎ ﺳﻮاریرﺿﺎ ﺳﺎﻻری ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺎﻇﻢ  
 144. آﻗﺎی  ﺣﻤﯿﺪ  ﺳﺎﻟﻤﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ  
 145. آﻗﺎی  ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ  ﺳﺒﺰﻋﻠﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ  
 146. آﻗﺎی  ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ  ﺳﺒﺰﻋﻠﯽ زاده ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻏﻼم ﺳﺒﺰ ﻋﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ  
 147. آﻗﺎی  ﻇﺎﻫﺮ  ﺳﺒﻬﺎﻧﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ  
 148. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ  ﺳﺒﻬﺎﻧﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﻤﻌﯿﻞ  
 149. ﺧﺎﻧﻢ  زﻫﺮا  ﺳﺮاﺟﺎن  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ  
 150. آﻗﺎی  ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ  ﺳﻌﺎدت ﻧﯿﺎ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
 151. ﺧﺎﻧﻢ  ﺷﻬﻼ  ﺳﻌﺪوﻧﯽ ﻧﮋاد  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ  
 152. آﻗﺎی  ﺣﮑﯿﻢ  ﺳﻌﯿﺪی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻬﺪی  
 153. آﻗﺎی  ﺣﻤﺰه  ﺳﻌﯿﺪی  ﻓﺮزﻧﺪ رﺣﯿﻢ  
 154. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﮐﺮﯾﻢ  ﺳﻌﯿﺪی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪﻃﺎﻫﺮ  
 155. آﻗﺎی  ﺟﻮاد  ﺳﻌﯿﺪی ﭘﻮر  ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻀﺒﺎن  
 156. آﻗﺎی  ﻧﺎﺟﯽ  ﺳﻼﻣﯽ راد ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻤﯿﺪ  
 157. آﻗﺎی  ﺟﻤﺸﯿﺪ  ﺳﻠﺤﺸﻮر  ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﯿﺐ اﻟﻪ  
 158. آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  ﺳﻠﻤﺎن زاده ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﻤﯿﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮر  
 159. آﻗﺎی  ﻣﺴﻠﻢ  ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮرﺷﯿﺦ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻬﺮ ﻋﻠﯽ  
 160. آﻗﺎی  آرش  ﺳﻤﯿﻌﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ  
 161. آﻗﺎی  ﻗﺪرت  ﺳﻮادی ﭘﻮر ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻏﺪﯾﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺎﺑﺮ  
 162. آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ  ﺳﻮاری  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺎﺷﻮر  
 163. آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ  ﺳﻮاری  ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻌﯿﻢ  
 164. آﻗﺎی  ﻏﺎزی  ﺳﻮاری  ﻓﺮزﻧﺪ راﺿﯽ  
 165. آﻗﺎی  ﮐﺎﻇﻢ  ﺳﻮاری ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﮐﺎﻇﻢ ﺷﯿﺦ ﺳﻮاری ﻓﺮزﻧﺪ ﻟﻔﺘﻪ  
 166. آﻗﺎی  ﻧﺎﺟﯽ  ﺳﻮاری  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺎده  
 167. آﻗﺎی  ﻋﺎﺷﻮر  ﺳﻮاری ﭘﻮر  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ  
 168. آﻗﺎی  ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ  ﺳﻮداﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ رﺿﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ  
 169. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪﮐﻤﺎل  ﺳﻮدﻣﻨﺪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮﯾﺪون
 170. آﻗﺎی  ﺑﻬﺮام  ﺳﻬﺮاﺑﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺪ اﻟﻪ  
 171. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﻮد  ﺳﻬﺮاﺑﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺪاﷲ  
 172. آﻗﺎی  رزاق  ﺳﯿﺎﺣﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺪاوی )اﺑﻮﺷﻔﯿﻖ (ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ  
 173. آﻗﺎی  ﺷﻬﺮام  ﺳﯿﺎﺣﯽ زاده  ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ  
 174. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ  ﺳﯿﺪی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪﮐﺮﯾﻢ  
 175. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﺣﻤﯿﺪ  ﺳﯿﻒ اﻟﺴﺎدات  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪﺟﺎﺑﺮ  
 176. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﻮد  ﺷﺎدﻣﺎن  ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺪم  
 177. آﻗﺎی  ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ  ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎزان  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ  
 178. آﻗﺎی  ﮐﺎﻇﻢ  ﺷﺎوردی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﮐﺎﻇﻢ ﻓﺎﺿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ  
 179. آﻗﺎی  ﺷﻬﺮام  ﺷﺎﻫﯿﻦ زاده  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﯿﺪر  
 180. آﻗﺎی  ﻓﺮﺣﺎن  ﺷﺠﺮاوی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﺠﯿﺮات ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﯿﺲ  
 181. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﺳﻌﯿﺪ  ﺷﺮﻓﺎء  ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻠﺶ  
 182. آﻗﺎی  ﻫﺎدی  ﺷﺮﻓﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻋﺎﻣﺮ ﻫﻮﯾﺰه ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺨﺘﺎظ  
 183. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ  ﺷﺮﯾﻔﺎت ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻢ ﺷﺮﯾﻔﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ  
 184. آﻗﺎی  ﻋﺒﺎس  ﺷﺮﯾﻔﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ  
 185. آﻗﺎی  ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ  ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻔﺘﻦ  
 186. آﻗﺎی  ﻣﺴﻌﻮد  ﺷﺮﯾﻔﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪ  
 187. آﻗﺎی  ﺟﻌﻔﺮ  ﺷﻌﺒﺎن ﭘﻮرﺧﺰﯾﻨﻪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ  
 188. آﻗﺎی  ﺷﻬﺪاد  ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪﺣﺴﯿﻦ  
 189. آﻗﺎی  ﻗﺎﺳﻢ  ﺷﻌﯿﺒﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ روﯾﺾ  
 190. آﻗﺎی  ﺣﺴﯿﻦ  ﺷﻬﺒﺎزی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻬﺰاد  
 191. آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ  ﺷﯿﺦ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻬﻤﺪ  
 192. آﻗﺎی  ذﺑﯿﯽ اﻟﻪ  ﺷﯿﺦ زاده ﺗﮏ آﺑﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺘﺢ اﷲ  
 193. آﻗﺎی  اﯾﻤﺎن  ﺷﯿﺮاﻟﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺮج  
 194. آﻗﺎی  ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ  ﺷﯿﺮاﻟﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ  
 195. آﻗﺎی  ﻣﺼﻄﻔﯽ  ﺷﯿﺮاﻟﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﻮن  
 196. ﺧﺎﻧﻢ  ﺳﺤﺮ  ﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪی ﻫﻔﺸﺠﺎﻧﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ اﺻﻐﺮ  
 197. آﻗﺎی  ﻫﻮﺷﻨﮓ  ﺷﯿﺮﻣﺮدی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺘﺎح  
 198. آﻗﺎی  ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ  ﺻﺎﮐﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ  
 199. ﺧﺎﻧﻢ  زﯾﺒﺎ  ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﮐﯿﺎﻧﯽ  ﺻﺎﻟﺤﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ  
 200. آﻗﺎی  ﻓﺮﯾﺪ  ﺻﺎﻟﺤﭙﻮر  ﻓﺮزﻧﺪ آﻗﺎ ﻃﻼ  
 201. آﻗﺎی  اﺣﻤﺪرﺿﺎ  ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﺣﻤﺪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ  
 202. آﻗﺎی  اﻣﯿﺪ  ﺻﺒﺎﺣﯽ ﺧﻮاه  ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ
 203. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﻮد  ﺻﺪﯾﻘﯽ ﭘﻮراﻫﻮاز  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ  
 204. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪ  ﺻﯿﺎﺣﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺎﻇﻢ  
 205. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ  ﺿﯿﺎﻏﻢ اﻫﻮاز  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ  
 206. آﻗﺎی  ﺧﺴﺮو  ﻃﺎﻫﺮی ﺑﺎﺑﺮﺻﺎد  ﻓﺮزﻧﺪ رﺟﺒﻌﻠﯽ  
 207. ﺧﺎﻧﻢ  اﻣﻞ  ﻃﺮﻓﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺒﺎس  
 208. ﺧﺎﻧﻢ  ﻧﻮﻧﺎ  ﻃﻮﻻﺑﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎس  
 209. آﻗﺎی  اﺣﺴﺎن  ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﺑﯿﺮﮔﺎﻧﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
 210. آﻗﺎی  ﺑﻬﺮوز  ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ زاده  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯿﺪاد  
 211. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪ  ﻇﺎﻫﺮی ﻋﺒﺪه وﻧﺪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺪاﻟﻪ  
 212. آﻗﺎی  ﺟﺎﺳﻢ  ﻇﻬﯿﺮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎس  
 213. آﻗﺎی  ﺣﺴﯿﻦ  ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﭘﻮر ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ  
 214. آﻗﺎی  ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ  ﻋﺒﺎﺳﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ  
 215. آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ  ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻋﺒﯿﺎت  ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺒﺮ  
 216. ﺧﺎﻧﻢ  ﺧﺪﯾﺠﻪ  ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺠﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﻬﻨﺎز ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺠﺎﺗﻌﻠﯽ  
 217. آﻗﺎی  ﺟﻼل  ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻧﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ  
 218. آﻗﺎی  ﻣﺠﯿﺪ  ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻧﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀﺎن  
 219. آﻗﺎی  ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪﻗﻠﯽ  
 220. آﻗﺎی  ﺣﺴﻦ  ﻋﺒﯿﺎت  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻮده  
 221. آﻗﺎی  اﯾﻤﺎن  ﻋﺒﯿﺎوی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻨﺸﻞ  
 222. آﻗﺎی  ﻋﺒﺪاﷲ  ﻋﺒﯿﺎوی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﺒﯿﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮد  
 223. آﻗﺎی  ﺻﺎﺣﺐ  ﻋﺒﯿﺪاوی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ
 224. آﻗﺎی  ﻃﺎرق  ﻋﭽﺮش زاده  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻻﻣﯿﺮ  
 225. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪ  ﻋﺪﻟﻮ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﯿﺪر ﻋﻠﯽ
 226. ﺧﺎﻧﻢ  اﻟﻬﺎم  ﻋﺪﻧﺎﻧﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻣﻞ
 227. آﻗﺎی  ﺣﺴﻦ  ﻋﺴﺎﮐﺮه  ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻨﺠﺮ  
 228. آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  ﻋﺴﮑﺮی  ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ  
 229. آﻗﺎی  اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ  ﻋﺴﮑﺮﯾﺎن  ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻨﺎت  
 230. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽﻋﺴﮕﺮی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﺴﮑﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ  
 231. آﻗﺎی  رﺿﺎ  ﻋﺼﺎره  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ  
 232. آﻗﺎی  ﭘﯿﻤﺎن  ﻋﻄﺎﺋﯽ ﮐﭽﻮﺋﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ  
 233. آﻗﺎی  ﻓﺮﻫﺎد  ﻋﻄﺎﭘﻮر  ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺶ  
 234. آﻗﺎی  ﻣﺠﯿﺪ  ﻋﻔﺮاوی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺎﺑﺮ  
 235. آﻗﺎی  ﻧﺎﺻﺮ  ﻋﻘﯿﻠﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺪی ﻓﺮزﻧﺪ زاﻣﻞ  
 236. آﻗﺎی  راﻣﯽ  ﻋﻼﺳﻮﻧﺪﻣﻘﺪم ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ راﻣﯿﻦ اﻻﺳﻮﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﯿﺮﺧﻮن  
 237. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﺷﺮﯾﻒ  ﻋﻠﻮی ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻓﺎﺧﺮ
 238. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ  ﻋﻠﻮی ﻧﯿﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﺎدات ﻋﻠﻮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪﻧﺎﺟﯽ
 239. آﻗﺎی  ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ  ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺋﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ رﺿﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻮار ﻋﻠﯽ  
 240. آﻗﺎی  ﻋﺒﺪاﻟﺤﺎﻓﻆ  ﻋﻨﺒﺮی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ
 241. آﻗﺎی  اﻓﻀﻞ  ﻏﺮﯾﺒﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ داراب  
 242. آﻗﺎی  ﻧﺎﻣﺪار  ﻏﻀﻨﻔﺮی ﭘﻮر  ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪار  
 243. آﻗﺎی  ﺑﻬﺮوز  ﻓﺎرﺳﯽ زاده  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ  
 244. ﺧﺎﻧﻢ  رﺳﺎﻟﻪ  ﻓﺎﺿﻠﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻓﯿﺼﻞ  
 245. آﻗﺎی  ﺳﺎﻣﺎن  ﻓﺮاﻣﺮزی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪﺳﺎﻣﺎن ﺑﺎﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ
 246. آﻗﺎی  ﻧﯿﻤﺎ  ﻓﺮﺑﺪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻦ  
 247. آﻗﺎی  وﺣﯿﺪ  ﻓﺮﺟﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاداد  
 248. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪ  ﻓﺮزام  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ  
 249. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ  ﻓﺮﻫﺎدزاده ﺷﻮﺷﺘﺮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ  
 250. آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  ﻓﺮﻫﺎدزاده ﺷﻮﺷﺘﺮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ  
 251. آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ  ﻓﺮﻫﻮدی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ  
 252. آﻗﺎی  ﻋﺒﺎس  ﻓﺮﯾﺴﺎت  ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮﻫﺎن  
 253. آﻗﺎی  ﺣﺴﯿﻦ  ﻓﯿﻀﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺴﺮو  
 254. آﻗﺎی  ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ  ﻗﺒﯿﺘﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ  
 255. ﺧﺎﻧﻢ  ﻧﺠﻤﻪ  ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اورﮔﺎﻧﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀﺎن  
 256. آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ  ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻘﻮﻃﺎی  ﻓﺮزﻧﺪ رﺟﺐ  
 257. ﺧﺎﻧﻢ  زﻫﺮا  ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ  
 258. آﻗﺎی  ﺣﺎﻣﺪ  ﻗﻤﺮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ  
 259. آﻗﺎی  ﺣﻤﯿﺪ  ﻗﻨﺒﺮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰاﷲ  
 260. آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ  ﻗﻨﺒﺮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ  
 261. آﻗﺎی  ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ  ﻗﻨﻮاﺗﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻠﻄﺎن  
 262. آﻗﺎی  ﻣﻨﺼﻮر  ﮐﺎﻇﻤﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ
 263. آﻗﺎی  ﻣﺴﻌﻮد  ﮐﺮﺑﻠﯿﻮﻧﺪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮد  
 264. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ  ﮐﺮم ﻧﯿﺎ  ﻓﺮزﻧﺪ رﺣﻢ ﺧﺪا
 265. آﻗﺎی  ﺧﯿﺮاﻟﻪ  ﮐﺮﯾﺰﭘﻮر ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻃﺎﻫﺮ  
 266. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﺷﺎﻫﺮخ  ﮐﺮﯾﻤﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ  
 267. آﻗﺎی  ﻣﯿﺜﻢ  ﮐﺮﯾﻤﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ  
 268. آﻗﺎی  ﻣﯿﺜﻢ  ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺷﻮﺷﺘﺮی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻠﯿﻞ  
 269. ﺧﺎﻧﻢ  ﺳﺎﻧﺎز  ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻓﺮد  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ  
 270. ﺧﺎﻧﻢ  وﺣﯿﺪه  ﮐﻌﺐ ﻋﻤﯿﺮ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ  
 271. آﻗﺎی  ﻣﺴﻌﻮد  ﮐﻌﺒﯽ ﭘﻮزه  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻤﯿﺪ  
 272. آﻗﺎی  ﻋﺒﺪاﻟﻪ  ﮐﻼه ﮐﺞ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ  
 273. آﻗﺎی  ﺟﻤﺎل  ﮐﻤﺎﺋﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ  
 274. آﻗﺎی  اﻣﯿﻦ  ﮐﻤﺎﻟﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ  
 275. آﻗﺎی  اﺑﺮاﻫﯿﻢ  ﮐﻮﺗﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی  
 276. ﺧﺎﻧﻢ  ﻣﯿﻨﺎ  ﮐﯿﺎﻧﯽ ﺷﺎﻫﻮﻧﺪی  ﻓﺮزﻧﺪ راه ﻋﻠﯽ  
 277. آﻗﺎی  اﯾﺮج  ﮐﯿﺎﻧﯽ ﻫﻔﺖ ﻟﻨﮓ  ﻓﺮزﻧﺪ اﻟﻪ ﯾﺎر  
 278.   آﻗﺎی  اﺣﺴﺎن  ﮐﯿﻮان  ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ  
 279. آﻗﺎی  ﻣﺠﯿﺪ  ﮐﯿﻮاﻧﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻗﻠﯽ
 280. آﻗﺎی  اﺳﺪاﻟﻪ  ﮔﻼﺑﻮﻧﺪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺎه  
 281. آﻗﺎی  ﺣﻤﺪاﻟﻪ  ﮔﻼﻟﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻪ  
 282. آﻗﺎی  اﺣﻤﺪ  ﻟﺠﻢ اورك ﺷﮑﺮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ  
 283. آﻗﺎی  اﺳﮑﻨﺪر  ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ زاده  ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ  
 284. آﻗﺎی  ﺧﺎﻟﺪ  ﻟﻮﯾﻤﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻨﯿﺎن  
 285. آﻗﺎی  ﺻﺎﻟﺢ  ﻟﻮﯾﻤﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻤﯿﺪ  
 286. آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  ﻟﻮﯾﻤﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن  
 287. آﻗﺎی  ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ  ﻣﺠﺪم  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻦ  
 288. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ  ﻣﺤﻘﻘﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ  
 289. آﻗﺎی  ﻗﺮﺑﺎن  ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻨﯽ ﻓﺮد  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ  
 290. آﻗﺎی  ﻣﯿﺜﻢ  ﻣﺤﻤﺪزاده  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ  
 291. آﻗﺎی  ﺷﻬﺮام  ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪ  
 292. آﻗﺎی  ﺻﺎﻟﺢ  ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﯿﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪی  
 293. آﻗﺎی  ﺑﻬﻨﺎم  ﻣﺤﻤﺪی ﻧﺮﮔﺴﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﺎز  
 294. آﻗﺎی  ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻪ  ﻣﺤﻤﻮدی  ﻓﺮزﻧﺪ رﺣﻤﺖ اﷲ  
 295. ﺧﺎﻧﻢ  ﺷﻬﻨﺎز  ﻣﺤﻤﻮدی  ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮاﻟﻤﺤﻤﺪ  
 296. آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ  ﻣﺤﻤﻮدی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎن  
 297. آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ  ﻣﺪدی  ﻓﺮزﻧﺪ راه ﺧﺪا  
 298. آﻗﺎی  ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ  ﻣﺮادی ﻓﺮاش  ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﻔﺮﻋﻠﯽ  
 299. ﺧﺎﻧﻢ  ﻓﺎﻃﻤﻪ  ﻣﺰرﻋﻪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ  
 300. آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ  ﻣﺸﮑﻮرﻧﯿﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺎج رﺳﻮل ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﯿﺎض
 301. آﻗﺎی  ﻧﺎدر  ﻣﻄﻮری  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ  
 302. آﻗﺎی  ﺣﺠﺖ  ﻣﻈﻔﺮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ  
 303. آﻗﺎی  ﻋﺒﺎس  ﻣﻌﺘﻤﺪزرﮔﺮ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺠﯿﺪ  
 304. ﺧﺎﻧﻢ  ﻋﺎﻟﯿﻪ  ﻣﻌﻠﻤﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ
 305. آﻗﺎی  ﺻﺎﺑﺮ  ﻣﮑﻮﻧﺪی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ  
 306. ﺧﺎﻧﻢ  اﮐﺮم  ﻣﻠﮏ ﺧﯿﺎط  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ  
 307. آﻗﺎی  اﻣﺮاﻟﻪ  ﻣﻤﺒﻨﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ
 308. آﻗﺎی  ﺧﺴﺮو  ﻣﻤﺒﻨﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻤﺒﯿﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮاد  
 309. آﻗﺎی  ﻫﺪاﯾﺖ  ﻣﻤﺒﻨﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻤﺒﯿﻨﯽداور ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ  
 310. آﻗﺎی  اﺑﺮاﻫﯿﻢ  ﻣﻤﺒﯿﻨﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﮋن  
 311. آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ ﻧﻈﺮ  ﻣﻤﺒﯿﻨﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﮕﻨﺎ
 312. آﻗﺎی  ﺟﻮاد  ﻣﻨﺼﻮری  ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺎﻇﻢ  
 313. ﺧﺎﻧﻢ  اﻟﻬﻪ  ﻣﻮاﻟﯽ زاده  ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺒﻞ
 314. آﻗﺎی  ﺟﻤﺎل  ﻣﻮﺳﻮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاداد  
 315. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﺣﺒﯿﺐ  ﻣﻮﺳﻮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪﻧﻮر  
 316. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪرﺣﯿﻢ  ﻣﻮﺳﻮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ وﻟﯽ  
 317. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪرزاق  ﻣﻮﺳﻮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪزﻏﯿﺮ  
 318. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﻣﺠﺘﺒﯽ  ﻣﻮﺳﻮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس
 319. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد  ﻣﻮﺳﻮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ  
 320. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﻧﻮراﷲ  ﻣﻮﺳﻮی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﻧﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪﺧﺴﺮو  
 321. ﺧﺎﻧﻢ  ﺳﯿﺪه رؤﯾﺎ  ﻣﻮﺳﻮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻗﺎدر  
 322. ﺧﺎﻧﻢ  ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ  ﻣﻮﺳﻮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪرﺳﻮل  
 323. ﺧﺎﻧﻢ  ﺳﯿﺪه ﻟﯿﻼ  ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪﺳﯿﻒ اﻟﻪ  
 324. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﻣﻬﺮان  ﻣﻮﺳﻮی ﭘﻮر  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪﻣﻨﺪﻧﯽ  
 325. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﻧﺎﺻﺮ  ﻣﻮﺳﻮی ﻧﮋاد  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﻄﺮ  
 326. آﻗﺎی  ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ  ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ اﺻﻐﺮ  
 327. ﺧﺎﻧﻢ  ژاﻟﻪ  ﻣﻬﺪوی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪﻫﺎﺷﻢ  
 328. آﻗﺎی  اﯾﻤﺎن  ﻣﻬﺪی ﭘﻮر ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺰی  ﻓﺮزﻧﺪ اﮐﺒﺮ  
 329. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪ  ﻣﻬﺪی ﭘﻮر  ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﯿﺮ ﻋﻠﯽ  
 330.   آﻗﺎی  ﮐﺮﯾﻢ  ﻣﻬﺮدل  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ  
 331. آﻗﺎی  ﻫﺎﻧﯽ  ﻣﯿﺎﺣﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ  
 332.  ﺧﺎﻧﻢ  آزﯾﺘﺎ  ﻣﯿﻨﻬﺎﺳﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﻨﻬﺎس ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﺣﺴﯿﻦ  
 333. آﻗﺎی  ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ  ﻧﺎدری ﯾﮑﺘﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻧﺎدری ﯾﮑﺘﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﯿﺪ ﺣﺴﻦ  
 334. آﻗﺎی  ﻋﻠﯽ  ﻧﺎﺻﺮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ  
 335. آﻗﺎی  ﻣﻮﺳﯽ  ﻧﺠﻒ ﭘﻮرﺷﻬﻨﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﺮاﻏﻌﻠﯽ  
 336. ﺧﺎﻧﻢ  ﻓﺎﻃﻤﻪ  ﻧﺠﻔﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ  
 337. آﻗﺎی  اﺑﺮاﻫﯿﻢ  ﻧﺼﯿﺮﻧﯿﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﻮاری ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ  
 338. آﻗﺎی  ﺷﻬﺮام  ﻧﻈﺮی  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ  
 339. آﻗﺎی  ﻧﯿﻤﺎ  ﻧﻌﻤﺘﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد  
 340. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﻮد  ﻧﻮراﻧﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺪر
 341. ﺧﺎﻧﻢ  ﺧﯿﺮﯾﻪ  ﻧﯿﺴﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﮐﺮ  
 342. آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﻮد  ﻧﯿﺴﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻤﯿﺪ
 343. آﻗﺎی  ﻧﻮاب  ورﻧﺎﺻﺮی ﻗﻨﺪﻋﻠﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس ورﻧﺎﺻﺮیﻧﺎﺻﺮی ﻧﻮاﺻﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮر  
 344. آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  وﻓﺎﺟﻮ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ
 345. آﻗﺎی  ﺳﯿﺪﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ  وﮐﯿﻞ زاده اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ  
 346. آﻗﺎی  ﺣﺴﻦ  وﯾﺴﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ درﭼﺎل  
 347. آﻗﺎی  ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ  ﻫﻼﮐﻮﺋﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
 348. آﻗﺎی  وﺣﯿﺪ  ﻫﯿﺒﺖ اﻟﻪ ﭘﻮر  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﯿﺪرﻗﻠﯽ  
 349. ﺧﺎﻧﻢ  زﻫﺮا  ﯾﺎراﺣﻤﺪی  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ  
 350. آﻗﺎی  ﻋﺒﺪاﻟﻪ  ﯾﺰدان ﺧﻮاه  ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ  
 351. آﻗﺎی  ﻣﻈﻔﺮ  ﯾﻮﺳﻔﯽ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻦ:: مرتبط با: اخبار ستاد انتخابات ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
موزرم دوشنبه 27 خرداد 1392 07:42 ق.ظ
به وبلاگ موزرم سربزنید

‏‎www.moozarm.hamiblog.ir‎
دلسوز پنجشنبه 23 خرداد 1392 02:51 ب.ظ
روز شنبه موفقیت مهندس زیدوندی را با هم جشن می گیریم. وابستگی جناحی قومی ندارند وفقط طرفدار توده عظیم مردم هستند. قومیت های مختلفی و گروههای مختلفی از ایشون حمایت می کنند و تعداد زیادی از مردم از کاندیداتوری ایشان حمایت می کنند.
به امید روزهای روشن برای شهر اهواز وشهروندان شریف وبزرگوار اهوازی
میلاد پاسخ داد:
موفق باشند
پنجشنبه 23 خرداد 1392 03:18 ق.ظ
رای ما فقط .فقط عاشور سواری پور
عاشور.........هورا
عاشور.........هورا
حجت سه شنبه 21 خرداد 1392 10:40 ب.ظ
رای ما قدیر براتی
عرفان جمعه 17 خرداد 1392 09:09 ب.ظ

به امید موفقیت
مهندس مهدی عسکری
mehdi-askari.ir
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.