« اِنَّ اللّه‏َ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى یُغَیِّروا ما بِاَ نْفُسِهِمْ و اِذا اَرادَ اللّه‏ُ بِقَوْمٍ سوءا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دونِهِ مِنْ والٍ. »

خداوند سرنوشت هیچ ملتى را تغییر نمى‏دهد، مگر آن‏که خودشان تغییر روش دهند و هنگامى که خداوند براى ملّتى به دلیل اعمالشان بدى بخواهد، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و غیر از خدا حمایتگرى براى آنان نخواهد بود.


فرستاده را فرستاده ایست / دورن پر زمهر برون ساده ایست


چهارمین دوره شورای شهر اهواز